Ο Δια Χρόνος βρίσκεται στην χώρα της Τήνου στην οδός Νικολάου Γύζη 5, ένα σοκάκι κάθετο της Λ. Μεγαλόχαρης έναντι του παλιού Δημαρχείου.

Go to Google Maps